Praktiska utbildningar

På denna sida ser du vilka utbildningar vi erbjuder. Det finns också ett formulär längre ner som du kan kryssa i vilka utbildningar du är intresserad av och skicka in.

Regler för avbokningar och ombokningar

Följande regler gäller för avbokningar och ombokningar av Svenska Arbetsmiljögruppens öppna utbildningar:

Öppna utbildningar

 • Anmälan är bindande så snart Svenska Arbetsmiljögruppen accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Svenska Arbetsmiljögruppen via mail info@svenskaarbetsmiljogruppen.se.
 • Vid avbokning mer än 10 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Svenska Arbetsmiljögruppen med 50 % av kursavgiften.
 • Vid avbokning 10 dagar eller mindre före kursstart ska beställaren ersätta Svenska Arbetsmiljögruppen med 100 % av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras vid förhinder. Dock skall betalning alltid göras av originalfaktura för första kurstillfället. Ombokning till annat kurstillfälle får endast göras en gång och endast i mån av plats.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning medges om den görs skriftligen till kundservice och läkarintyg inkommer inom 30 dagar. Vid ombokning ska originalfakturan betalas.
 • Svenska Arbetsmiljögruppen har rätt att ställa in en kurs, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.
 • Vid ombokning senare än 14 dagar innan kursdag tar vi ut en avgift på 600 kronor + moms för mat, fika och förtäring som vi redan beställt och ej har möjlighet att avboka.

 

HLR / Första Hjälpen

Deltagarna lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra HLR enligt gällande svenska riktlinjer. Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Kursens innehåll:

 • Introduktion till hjärt- och lungräddning (HLR)
 • Praktiska övningar i HLR
 • Livräddning vid luftvägsstopp
 • Introduktion av hjärtstartare
 • Förstå sambandet mellan och vikten av kvalitativ HLR och användning av en hjärtstartare för att rädda liv.

Tidsåtgång: ca 3 timmar

Antal deltagare: max 12 personer

Ställningsutbildning
Mobil plattform / Fallskydd
Säkra Lyft

Vill du veta mer? Ring oss på 033-140 600 eller skicka ett mail info@svenskaarbetsmiljogruppen.se till oss.

Vänta inte längre.
Maila oss så kontaktar vi dig.