Utbildning Brand

På denna sida ser du vilka utbildningar vi erbjuder. Det finns också ett formulär längre ner som du kan kryssa i vilka utbildningar du är intresserad av och skicka in.

Regler för avbokningar och ombokningar

Följande regler gäller för avbokningar och ombokningar av Svenska Arbetsmiljögruppens öppna utbildningar:

Öppna utbildningar

  • Anmälan är bindande så snart Svenska Arbetsmiljögruppen accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Svenska Arbetsmiljögruppen via mail info@svenskaarbetsmiljogruppen.se.
  • Vid avbokning mer än 10 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Svenska Arbetsmiljögruppen med 50 % av kursavgiften.
  • Vid avbokning 10 dagar eller mindre före kursstart ska beställaren ersätta Svenska Arbetsmiljögruppen med 100 % av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.
  • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras vid förhinder. Dock skall betalning alltid göras av originalfaktura för första kurstillfället. Ombokning till annat kurstillfälle får endast göras en gång och endast i mån av plats.
  • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning medges om den görs skriftligen till kundservice och läkarintyg inkommer inom 30 dagar. Vid ombokning ska originalfakturan betalas.
  • Svenska Arbetsmiljögruppen har rätt att ställa in en kurs, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.
  • Vid ombokning senare än 14 dagar innan kursdag tar vi ut en avgift på 600 kronor + moms för mat, fika och förtäring som vi redan beställt och ej har möjlighet att avboka.

 

Heta Arbeten
Brandkunskap grund Teori & praktik
Tillståndsansvarig
Utrymningsövning
Brandansvarig

Vill du veta mer? Ring oss på 033-140 600 eller skicka ett mail info@svenskaarbetsmiljogruppen.se till oss.

Vänta inte längre.
Maila oss så kontaktar vi dig.