Systematiskt Brandskydd

Enligt SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete är det skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Det betyder i klartext att man ska ha kontinuerlig koll på sitt brandskydd! Men hur?

Anpassning av det systematiska brandskyddet

Varje företag är unikt, och måste därför arbeta förebyggande på olika sätt.

Vi på Svenska Arbetsmiljögruppen...

…har flera års erfarenhet av av systematiskt brandskydd. Alla våra brandskyddstekniker har genomfört utbildningen ”SMO” (utbildning i Skydd mot olyckor) och är utbildade brandmän.

Vi anpassar alltid...

…brandskyddsarbetet efter varje enskild kund.

Vi hjälper er ta fram...

…den dokumentation som krävs för just er verksamhet och vi hjälper er med alla inspektioner och revisioner.

Därutöver genomför vi...

…kontroll av släckutrustning, brandgasluckor och utrymningsplaner. Vårt arbete utgör en trygg grund för det systematiska brandskyddet på ditt företag.

Vill du veta mer? Ring oss på 033-140 600 eller skicka ett mail info@svenskaarbetsmiljogruppen.se till oss.

Vänta inte längre.
Maila oss så kontaktar vi dig.