Systematiskt
Arbetsmiljöarbete

Alla arbetsplatser ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett vilken bransch man är verksam i. Men vad betyder det egentligen? Och hur svårt är det?

Systematiskt arbetsmiljöarbete betyder att den som är ansvarig på ett företag skall undersöka, genomföra och sen följa upp arbetsmiljön så att ohälsa, olycksfall eller andra tillbud kan förebyggas.

Enligt §3 och §4 i arbetsmiljölagen skall det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Och vad innebär det rent konkret? Att det inte finns farliga maskiner eller kemikalier samt att det finns anställningstrygghet, möjlighet till personlig utveckling och att vi uppför oss civiliserat mot varandra på jobbet, för att bara nämna några exempel..

Arbetsgivaren skall ge ...

… såväl arbetstagare som skyddsombud möjlighet att medverka i det ständigt pågående systematiska arbetsmiljöarbetet. För detta krävs dokumentation, rutiner och en väl genomarbetad policy.

Det är inte så krångligt ...

 men det tar tid. Och för många företagare är det idag svårt att hitta tiden till att arbeta fram en systematisk arbetsmiljödokumentation, liksom att avsätta tid för årlig uppföljning. Känner du igen dig?

Ett systematiskt ...

… arbetsmiljöarbete görs inte över ett par veckor, varpå arbetet är klart och arbetsmiljöpärmen kan placeras på hyllan. Det är en pågående process som lever och utvecklas i takt med företaget – och det bör också vara en naturlig del av verksamheten.

Låt våra arbetsmiljöcoacher hjälpa er! Vi tar hand om – och jobbar långsiktigt med – våra kunder. Vi ser till att den skriftliga dokumentationen hålls kontinuerligt uppdaterad (istället för en pärm som samlar damm i hyllan erbjuder vi appen Säkert 365 som är vårt gemensamma digitala arbetsverktyg – det gör att alla på jobbet enkelt kan hålla koll handlingsplaner, riskbedömningar och instruktioner). Vi ser också till att alla anställda erbjuds väl anpassade utbildningar som hjälper till att göra arbetsplatsen både säker och trevlig.

Vill du veta mer? Ring oss på 033-140 600 eller skicka ett mail info@svenskaarbetsmiljogruppen.se till oss.

Vänta inte längre.
Maila oss så kontaktar vi dig.