Vi arbetar utifrån
Kvalitetsledningssystem
ISO 9001:2015

Ett kvalitetsledningssystem ger företag förutsättningar att systematiskt säkerställa kvaliteten på sina produkter och tjänster. Det leder i sin tur till ökad kundtillfredsställelse, med större andel nöjda och återkommande kunder och inte minst högre försäljningssiffror.

Två grundpelare inom ett kvalitetsledningssystem
är att jobba enligt PDCA-cirkeln:

Plan (Planera) – Do (Utföra) – Check (Följa upp) – Act (Förbättra) samt att ha ett riskbaserat tänkande.

Förutom möjligheten till ökad...

…kundtillfredsställelse och ett aktivt bidrag till en bättre miljö finns det flera fördelar med ett ledningssystem. Dels får du får kontroll över verksamheten och dels jobbar alla på företaget systematiskt med ständiga förbättringar. Detta gör företaget konkurrenskraftigt. Dessutom känns det tryggt för kunden att veta att ni jobbar enligt en bestämd standard, om ni senare skulle välja att certifiera er.

Vi på Svenska arbetsmiljögruppen...

…hjälper företag att ta fram anpassade kvalitetsledningssystem, baserade på ISO 9001:2015.

Vi har även våran KMA-tjänst...

…där vi är ute hos kunden ett bestämt antal dagar per år och hjälper till att driva kvalitetsledningssystemen. Tjänsten är riktad till de företag som saknar en egen KMA-avdelning eller som som stöd till företagets befintliga.

Vill du veta mer? Ring oss på 033-140 600 eller skicka ett mail info@svenskaarbetsmiljogruppen.se till oss.

Vänta inte längre.
Maila oss så kontaktar vi dig.