Hygien

På denna sida ser du vilka utbildningar vi erbjuder inom hygien. Det finns också ett formulär längre ner som du kan kryssa i vilka utbildningar du är intresserad av och skicka in.

Riskanalyser för livsmedelshygien och förebyggande skadedjursskydd ligger till grund för hur det egna systematiska arbetet skall utföras och hur egenkontrollprogrammet skall utformas. Många gånger blir egenkontrollprogrammet överarbetade och de anställda får svårt att leva upp till de krav som det egna företaget har ställt och kunder ställer på verksamheten. Vi har många års erfarenhet och kunskap, tillsammans med er och personalen gör vi det systematiska arbetet mer företagsanpassat. Det skall vara lätt att göra rätt.

Vi utför alla tjänster som är kopplade till livsmedelshygien & de olika standarder.

Vi tillhandahåller produkter, utbildningar och konsulttjänster inom…

– Livsmedelshygien

– Provtagningar

– IP Livsmedel

– Egenkontrollprogram för Livsmedel, Vatten, Miljö, mflr

– konsultation förebyggande skadedjursskydd

Utbildning ligger till grund för att skapa förståelse hos personalen för deras egen påverkan i företagets utveckling. Det ställs krav från kunder och myndigheter och följer företaget inte dessa kan de bidra till att kunderna vänder sig till annan leverantör, avvikelser, inkomstbortfall eller t.o.m sanktionsavgifter.

Vi tillhandahåller utbildningar inom ett brett spektra. Vi gör även företagsanpassade utbildningar. Söker ni utbildning oavsett ämne kontakta oss.

Hygien

Grundförutsättningar
Allergener
Städning & Rengöring, Praktik & Teori
Grundkurs i Livsmedelshygien
HACCP, Praktisk & Teoretisk
IP Livsmedel
Matsvinn

Vill du veta mer? Ring oss på 033-140 600 eller skicka ett mail info@svenskaarbetsmiljogruppen.se till oss.

Vänta inte längre.
Maila oss så kontaktar vi dig.