Vårt system Vepla

Vårt digitala system & App Vepla är det digitala arbetsverktyg där du, alla dina anställda och vi på ett enkelt sätt kan hantera Ledningssystem på ditt företag.

Med Vepla har du full koll på dina dokument, skyddsronder, handlingsplaner processer mm.

Vepla

hjälper er att implementera ledningssystem i den dagliga verksamheten på ett helt annat sätt än förut. Detta leder i sin tur till större samverkan i arbetsmiljöarbetet och medför minskad risk för ohälsa och/eller olycksfall.

Det är också här...

…i Vepla som ni utför era medarbetarundersökningar. Det betyder att du kan skapa egna dokument, som t.ex actionplans från morgonmötet, förbättringsförslag, arbetsmiljöplaner, ritningar eller egna enkäter som du skickar ut till dina anställda.

Ansvarspunkter från...

…skyddsronder eller möten läggs på specifik person, som ser detta när hen loggar in nästa gång. Det gör det enkelt för vederbörande att följa upp de handlingsplaner som skapats.

Vill du veta mer? Ring oss på 033-140 600 eller skicka ett mail info@samg.se till oss.

Vänta inte längre.
Maila oss så kontaktar vi dig.