TEK Kompetens är en plattform för kompetens- och utvecklingsfrågor för näringslivet i Halland som bland annat tillhandahåller kvalitetssäkrade utbildningar för sina medlemsföretag. Varje år genomförs 400 kompetensutvecklande aktiviteter – på hemmaplan i Halland.

– Vi, TEK Kompetens ägs av våra medlemsföretag, just nu 310 stycken, säger vd Nicklas Simonsson, själv pedagog i botten och med en examen från Lärarhögskolan en gång i tiden som han värdesätter.

Nicklas Simonsson har bland annat arbetat med utbildnings-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor i flera olika verksamheter innan han kom till TEK Kompetens. Näringsliv i kombination med utbildningsfrågor ligger honom varmt om hjärtat.

”Vi behåller inga utbildare som inte får bra feedback. Det får Svenska Arbetsmiljögruppen.”

Nicklas Simonsson, vd TEK Kompetens

Erbjuder flera typer av utbildningar och nätverk

En titt på TEK Kompetens hemsida visar att det i dagsläget finns flera datumsatta utbildningar, inom arbetsmiljö, data, ledarskap och personlig utveckling, marknad och kommunikation, språk, säkerhet, teknik, verksamhetsutveckling och HR samt webbutbildning. Dessutom tas även företagsanpassade utbildningar fram, både för medlemmar och andra.

– Vi har också ett stort antal nätverk, både kompetensnätverk och chefsnätverk och vi fungerar som en projektplattform. Svenska Arbetsmiljögruppen kommer in väldigt naturligt, eftersom vi köper in externa tjänster till våra projekt. Vi vill jobba agilt och lättrörligt och vi behåller inga utbildare som inte får bra feedback. Det får Svenska Arbetsmiljögruppen.

Fokus på att engagera personalen

Nicklas Simonsson har haft kontakt med Svenska Arbetsmiljögruppens Calle Lindblom som själv har en gedigen bakgrund från olika branschers behov i flera år. Efter sin tid som näringslivsutvecklare i Halmstads kommun med uppdrag att driva och utveckla, har Calle Lindblom utvecklat ett stort intresse för företagsutveckling. I sin nuvarande tjänst på Svenska Arbetsmiljögruppen har han skapat rutiner och verktyg för företagsutveckling genom ledningssystem och utbildningar.

– Utbildning är ofta grunden till att få personalen motiverad i sitt arbete. Ledningens engagemang är viktigt och genomsyrar hela verksamheten. Det är först när man har engagerat ledningen, skapat ordning och reda i verksamheten och har personalen med sig, som företag börjar skapa vinst. Under våra utbildningar lägger vi mycket fokus på att få personalen att ta till sig hur de ska använda lagstiftningen i sitt dagliga arbete, inte att de behöver kunna lagtexten utantill, säger han.

Bra timing på vad kunderna vill ha

– Arbetsmiljö är en viktig fråga, slår Nicklas Simonsson fast, och den ha blivit ännu mer viktig på senare år. Det handlar både om förändrade lagar och förändrade behov. Personalen är den dyraste resursen ett företag har, frånvaro kostar väldigt mycket. Det som är så bra med Svenska Arbetsmiljögruppen är att de blir efterfrågade. De har bra timing på vad kunderna vill ha. Ska du sätta av en förmiddag på en utbildning, speciellt som det är nu när allt sköts via Teams, får det inte vara trist. Svenska Arbetsmiljögruppen är spot on på det våra medlemsföretag känner att de vill ha, de har förmågan att prata med folk på alla nivåer. Det här är ett samarbete som vi båda tjänar på, det blir win-win.