I snart två års tid har Svenska Arbetsmiljögruppen hjälpt kedjan Däckteams verkstäder med arbetsmiljö genom ett ramavtal som ingicks 2019.

En av verkstäderna som tidigt anlitade Svenska Arbetsmiljögruppen är Däckteam i Tranemo.

– Som arbetsgivare förväntas man kunna allt och lite till, men det är ju omöjligt, säger Dennis Anving som äger verkstaden.

Han konstaterar att han haft god hjälp Magnus Ahnstedt, en av Svenska Arbetsmiljögruppens ägare.

­– När man inte kan själv, får man ta hjälp av dem som kan. Arbetsmiljö är ett väldigt viktigt område. Det handlar ju om att personalen ska må bra. Nu har vi rutiner och årliga revisioner och det fungerar jättebra.

De flesta av oss är överens om att arbetsmiljön är oerhört viktig. Samtidigt är det ett område som ställer höga krav på företag och chefer. I och med ramavtalet kan de Däckteamsverkstäder som inte är stora nog att ha egna system få förutsättningar och stöd för att minska olyckor och ohälsa.

– Många gånger blir vi kontaktade först när Arbetsmiljöverket knackar på dörren, konstaterar Magnus Ahnstedt, men det är betydligt bättre att arbeta förebyggande.

Vi lägger mycket energi på riskbedömningar, på att sätta mål och göra handlingsplaner. Allt blir mycket enklare när man har mål att jobba mot.

I och med ramavtalet kan nu alla de verkstäder som vill, arbeta på samma sätt och mot samma mål vad gäller arbetsmiljön.

– Vi åker runt till alla verkstäder i landet för att hjälpa till med dokumentation, revideringar och informera om nya lagkrav. Det blir en helhetslösning och gör att kunskapen om arbetsmiljön ökar hos alla, säger Magnus Ahnstedt. Vi började i Överkalix och har arbetat oss ner genom landet. Det jag slås av är hur positiva alla verkstäder varit kring detta med arbetsmiljö, alla är superpositiva över satsningen.

För att enkelt kunna rapportera eventuella tillbud har Svenska Arbetsmiljögruppen tagit fram en QR-kod som alla verkstäder fått tillgång till. Det har varit en lyckträff.

– Alla har varit extremt duktiga på att lämna in tillbudsrapporter. Och det är ju bra, eftersom vi då får tillgång till mycket data vilket gör det enklare för oss att veta vilka insatser som behövs, som till exempel hur viktigt det är att hjälpa nyanställda att få information om hur man arbetar säkert. En annan fördel med att arbeta i samma system är att verkstäderna kan hjälpa varandra, om någon har ett problem kanske någon annan har löst det.

Magnus Ahnstedt är noga med att poängtera att Däckteam-kedjan ligger i framkant vad gäller sitt arbetsmiljöarbete. Kedjans vd, Mikael Johnsson, håller med om att arbetsmiljön är viktig.

– Det är ju självklart viktigt att alla verkstäder ska kunna rapportera om något händer och att de kan förebygga arbetsskador hos personalen. Det känns som att det var rätt beslut att samarbeta med Svenska Arbetsmiljögruppen. De verkstäder som arbetat med dem har varit väldigt nöjda. Däckteam är en franchise-kedja så det är upp till varje verkstad att bestämma hur de vill göra, men från centralt håll är detta något som vi starkt rekommenderar. Det tar en stund innan alla rutiner sitter, men det känns som om vi hittat ett arbetssätt som gör våra medlemmar trygga. Det känns bra.

Svenska Arbetsmiljögruppen har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 2015. Idag har företaget tre kontor, i Borås, Halmstad och Göteborg. Företaget arbetar rikstäckande. 

– Vi får många kunder genom våra utbildningar, säger Magnus Ahnstedt och berättar att han har som främsta mål vid sina utbildningar att de som deltar ska lämna utbildningen och tycka att detta med arbetsmiljö har blivit roligt.

Han konstaterar att varken han själv eller medgrundaren Jonas Andersson står och rabblar lagkrav under utbildningarna.

– Vi vill skapa engagemang. Arbetsmiljö är både stort och litet, men målet är att man jobbar förebyggande så att ingen skadar sig eller blir sjuk på sin arbetsplats.

Dennis Anving på Däckteam i Tranemo håller med. – Arbetsmiljö handlar om att personalen ska må bra, svårare än så är det inte.