Ställningsras och fallolyckor blir allt vanligare! För att förebygga detta behövs mer kompetens ute på arbetsplatserna! Är ert företag i behov av ställningsutbildning, utbildning i BASP & BASU eller av en grundläggande arbetsmiljöutbildning?kontakta oss på info@svenskaarbetsmiljogruppen.se