Brandfarliga Arbeten

Dags att förnya ert certifikat för Heta Arbeten/Brandfarliga Arbeten?Vi är arrangör för Brandfarliga Arbeten som ger samma behörighet som Heta Arbeten Kontakta oss på info@svenskaarbetsmiljogruppen.se

Ställningsutbildning

Ställningsras och fallolyckor blir allt vanligare! För att förebygga detta behövs mer kompetens ute på arbetsplatserna! Är ert företag i behov av ställningsutbildning, utbildning i BASP & BASU eller av en grundläggande arbetsmiljöutbildning?kontakta oss på...