Vi erbjuder tjänster ...

…som stärker och förenklar företags verksamhet i vardagen och bidrar därmed till ökad lönsamhet och minskad sjukfrånvaro.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Alla arbetsplatser ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett vilken bransch man är verksam i. Men vad betyder det egentligen? Och hur svårt är det? 

Bevakning

Att hålla reda på nya lagar och regler som gäller just er bransch tar onödig tid från kärnverksamheten.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete betyder att den ansvarige på ett företag skall undersöka, genomföra och sen följa upp arbetsmiljön så…

Systematiskt Brandskydd

I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett…

Utbildningar

• HLR Utbildning vuxen med hjärtstartare
• Första Hjälpen för vuxna
• Brandkunskap
• Motivation Arbetsmiljö.

Mobilappen Säkert365.se

Appen Säkert 365.se är det digitala arbetsverktyg där du, alla dina anställda och vi på ett enkelt sätt kan hantera arbetsmiljön på ditt företag.

Varje år dör eller skadas flera personer då de utsatts för kemiska risker.
Kemiska risker finns i stort sätt inom alla verksamheter. Riskerna uppstår exempelvis vid kemikaliehantering, inandning av damm, asbest eller avgaser.

Under 2019 har Arbetsmiljöverket utfört riktade inspektioner mot kemiska riskkällor ute på arbetsplatserna, nu har nya inspektioner planerats in. Vi på Svenska Arbetsmiljögruppen har hjälpt flera kunder att identifiera och bedöma deras risker, samt varit med som stöd vid inspektionerna.

Saknar ert företag kunskap om kemiska risker eller inte har kartlagt era kemiska risker enligt föreskriften Kemiska riskkällor AFS 2011:19, kontakta oss via info@svenskaarbetsmiljogruppen.se så kan vi hjälpa er!

www.av.se/press/riktade-inspektioner-motkemiska-risker-i-arbetet/
...

View on Facebook

Var sjätte timme räddas en person i Sverige med hjälp av hjärt- och lungräddning!
Under år 2018 utfördes 1436 stycken framgångsrika återupplivningsförsök, varav 609 utanför sjukhus och 873 på sjukhus. Detta tack vare att fler är utbildade och kan utföra HLR i tid!

Är ert företag i behov av HLR-utbildning eller av en hjärtstartare kontakta oss via info@svenskaarbetsmiljogruppen.se

Observera att vi även har möjlighet att utföra utbildningen på engelska och polska!
...

View on Facebook